> Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Web sajt www.neos-mreza.com sa celokupnim sadržajem je u vlasništvu “Neos Mreže”. Korišćenjem web sajta ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila. “Neos Mreža“ zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu nakon njihove objave. Sve promene uslova korišćenja možete pogledati pregledom stranice Uslovi korišćenja.
“Neos Mreža“ čini sve kako bi se zaštitili podaci i zadržava pravo na korekciju sadržaja dostavljenih od strane partnera, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom. Korišćenjem web sajta saglasni ste da podaci i informacije koje ste dali “Neos Mreži”, budu dostupni svima koji su zainteresovani, saglasno ovim uslovima korišćenja. ”Neos Mreža” se drži Zakona o oglašavanju, informiše korisnike o načinu korišćenja i redovno im daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

Ovaj web sajt je namenjen isključivo korišćenju u svrhe saznanja novih informacija, koje “Neos Mreža” obavlja za svoje potrebe i potrebe partnera, samim tim zadržava pravo da ne snosi odgovornost ukoliko su informacije nedovoljne, nepotpune ili nevažeće. Zadržava pravo da koriguje informacije na web sajtu. Zabranjeno je kopiranje, reprodukovanje, prikazivanje, licenciranje, prerađivanje, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima ili "preslikavanje" strana sajta, što se smatra povredom Zakona o autorskom pravu, ukoliko “Neos Mreža” nije predhodno pismeno odobrila sličan poduhvat. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe slanja neadekvatnih i neprimerenih poruka, poruka sa rasističkim i nemoralnim sadržajem, rasističkim elementima, poruka koje zalaze i povređuju nacionalni i verski integritet, i poruka u ime trećeg lica a bez njegovog znanja. Svako slanje ovakvih poruka smatraće se kršenjem korišćenja dostupnog sistema obaveštavanja na web sajtu i ”Neos Mreža” može da pokrene zakonsku zaštitu.

“Neos Mreža“ ne daje garancije, niti odgovara za tačnost, sadržaj, potpunost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na web sajtu, osim onih koje se odnose na proizvode i usluge “Neos Mreže“ i predstavljanje svojih ličnih podataka, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima i u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast. “Neos Mreža“ ne daje garancije, niti odgovara za brisanje, nepotpunost, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na web stranama i kontinuirano funkcionisanje sajta. “Neos Mreža“ ne daje garancije, niti odgovara za za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem sadržaja, fajlova, podataka i informacija ili pristupom bilo kakvom sadržaju, do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem web sajta korisnici prihvataju punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih su došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na korisnički računar, i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. “Neos Mreža“ će razmotriti sve zahteve i prigovore, a u cilju da koriguje sadržaj koji nije adekvatan, i zadržava pravo da reaguje na svakog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj web sajt.

“Neos Mreža“ ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovorna nijednom korisniku za pravilno ili nepravilno korišćenje web sajta, kao i svaku štetu koja nastane po tom osnovu, za bilo kakvu štetu koju je korisnik pretrpeo pravilnim ili nepravilnim korišćenjem web sajta, zbog nepravilnog funkcionisanja ili prekida rada servisa kao i drugih informacija, servera, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, obustave rada, nemira, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa i svega ostalog što može da do vede do raznih uticaja.

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.
Podaci na web sajtu su pod zaštitom Zakona o autorskim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj web sajta koji pripada “Neos Mreži“. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja.

Poštovani korisnici, sva svoja pitanja, pohvale i primedbe u vezi sa ovim web sajtom, pošaljite na e-mail adresu office@neos-mreza.com.